orta1

Vizyonumuz

Eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ile bilimsel yayın ve uygulamada dünya standartlarına ulaşmak, Türkiye ve dünyanın en seçkin üniversiteleri arasında yerini almak; öğrenciye bilgi yüklemek yerine, çağımız teknolojisinden yararlanarak onlara bilgiye ulaşmanın yollarını öğretmek; toplumun tüm kesimleri ile bütünleşerek ülkemizin ve yörenin bilim, teknoloji ve kültür hayatına katkıda bulunmak ve üniversite-sanayi-toplum işbirliğini güçlendirmek; evrensel değerlere sahip, küreselleşen dünya koşullarına uygun, mevcut fiziksel mekan, makine, teçhizat, beyin gücü ve bilgi birikimini girişimci düşünceler ile değerlendirerek, ek finansal kaynaklar yaratan, gelişmiş ve modern işletme teknik ve yöntemlerini uygulayan çağdaş bir üniversite olmaktır.


orta3
resim