orta1

Tarihçemiz

 

1992 yılında kurulmuş olan Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana her geçen gün kendini yenileyerek ve geliştirerek çağdaş bir görünüm kazanmış, sosyal, bilimsel ve kültürel etkinlikleriyle yüksek eğitim standartlarını yakalamayı ve korumayı ilke edinmiştir. Üniversitemiz bugün; 10 Fakülte, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, Rektörlüğe bağlı 6 Bölüm, 14 Araştırma Merkezi, yaklaşık 20000 Öğrenci, 900Akademik ve 700 İdari personeli ile kayda değer bir gelişme göstermiştir.

Toplumun ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda eğitim ve öğretime yön veren Üniversitemizin fiziki yapısı; Avşar Yerleşkesi (Rektörlük ve bağlı bölümler, İktisadi ve İdari Bilimler, Fen-Edebiyat, Eğitim, Güzel Sanatlar, Mühendislik ve Mimarlık, Orman ve Ziraat Fakülteleri) Bahçelievler Yerleşkesi (İlahiyat Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, kreş, kapalı spor salonu ve sağlık merkezi), Karacasu Yerleşkesi (Meslek Yüksekokulları) ile Tıp Fakültesi Yerleşkesinden oluşmaktadır.

Alt yapı ve çevre düzenlemesi ile modern bir görünüm kazanan Avşar Yerleşkesi’nde; akıllı sınıflar, 140 ve 250’şer kişilik amfiler, 250 ve 300 kişilik konferans salonları, modern donanımlı laboratuarlar, spor tesisleri, internet salonları, kütüphaneleri ve öğrenci kafeteryaları ile öğrencilerimize en iyi hizmet verilmeye çalışılmaktadır. Üniversitemizin tüm fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında akıllı sınıflar oluşturulmuştur. Üniversitemizin Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi (BAUM) ile Enformatik Bölümü tarafından dizayn edilen kürsüler içerisine yerleştirilen LCD monitörlü bilgisayarlar ve sınıflara monte edilen video projeksiyon cihazları ile derslerin görsel olarak sunulmasına olanak sağlanmaktadır.

Üniversitemiz kurulduğu günden bu yana, seçkin akademik kadrosu ve hızla artan eğitim kalitesi ile üretken ve çağdaş bir toplum yaratmak için bireylerin iyi yetişmesini ana hedefi kabul etmiştir.

Üniversitemizin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek, öğrencilerle öğretim elemanlarımızın akademik program ve bilimsel araştırmalarından doğan bilgi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla görev yapan Merkez Kütüphanemiz; zengin koleksiyonu ile hizmet vermektedir. Bu doğrultuda kütüphanemizin kitap koleksiyonunda yaklaşık 50.000 adet kitap, 743 adet basılı dergi, 1630 adet yüksek lisans tezi ve  22 elektronik veritabanı bulunmaktadır.

Ayrıca, Türk Tarih Kurumu’nun kurucularından Ord. Prof. Mükrimin Halil Yinanç’ın tarih, kültür, edebiyat konularında Fransızca, Eski Türkçe (Osmanlıca), Farsça, Arapça vb. dillerinde matbu eserlerden oluşan  kütüphanesinin bir bölümü 2009 yılında Üniversitemize bağışlanmış olup  tasnif çalışmaları yapılarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.


orta3
resim